logo fb 100x

Fotbalový klub Znojmo

Oficiální stránky klubu


www.fkznojmo.cz

Turnaj seniorů Jevišovice 20.12.2014

Turnaj Jevisovice 20122014 05V sobotu 20.12.2014 se mužstvo Senior Obleky účastnilo zimního turnaje starých pánů, který se konal na umělé trávě v Jevišovicích.

Na turnaj jsme odjeli v následujícím složení:  Burša, Benda, Náprava, Duhajský, Pavlů, Petrla, Doválel, Kalina, Samek Jiří (trenér)

Další fotografie ve fotogalerii

Výsledky (hrálo se dvoukolově):

Senior Obleky – Přímětice  5:2

Senior Obleky – Jevišovice  3:0

Senior Obleky – Přímětice  0:2

Senior Obleky – Jevišovice  9:3

Střelci branek Senior Obleky:  Kalina 6x, Náprava 4x, Petrla 3x, Burša, Benda, Doválel, vlastní.

Díky lepšímu skóre ze vzájemných utkání jsme turnaj vyhráli před Příměticemi a domácími Jevišovicemi.

Ohlasy po turnaji:

Jindra:  na příští ročník musíme posílit na postu brankáře, ze 7 obdržených branek jde 9 na vrub našeho nejmenovaného brankaře. Všichni bojovali a hráli dobře, kupodivu i Lupen, jenom brankář nebyl ve své kůži. Herně jsem si dnes sedl s partnerem v útoku Rohákem, od příští sezóny se na něj těším v „C“.

Rohák:  někteří moji protihráči srdečně pozdravovali mého tátu. Už patřím mezi veterány, na pravém křídle mi táta opravdu chyběl. Příští ročník pojede táta s námi, konečně si spolu zahrajeme v jednom mužstvu a Přímětice rozsekáme.

Teo:  Kalimero je pen***. Hodně důrazně mi vyčetl špatnou přihrávku, kterou mi poslal. Já sám jsem Kalimrovi přihrál na 2 branky, poděkování jsem se však nedočkal, pokud nepočítám několik rund kávového rumu, čerta a zelené v restauračním zařízení na hřišti v Oblekovicích. Jinak jsem rád, že jsem se v tomto předvánočním čase sešel s kamarády a užil si to. Vítězná atmosféra cestou domů a konzumace lahvové Plzně byla veselá a příjemná, pobavili jsme se i v „domácí“ hospodě.

Kalimero:  jsem nadšený a je to pro mě další zlom v moji fotbalové kariéře, že jsem si mohl dnes zahrát s některými legendami oblekovického fotbalu. Už se těším na příští ročník, kdy nás určitě posílí nesmrtelná ikona Darla. Dnes byl, bohužel v nemocnici po operaci a s hadičkami v břiše by mu to asi moc nešlo. Kritizuji Pěnu, Kempu, Vencu a Truhlika za jejich přístup k nominaci na turnaj. Bendik je poch**, přesto mu dodatečně děkuji za jeho přihrávky.

Lupen:  dnes jsem neměl možnost vstřelit gól, protože jsem stále hlídal branku místo Kalimera, který hrál jako brankař hodně ofenzívně. Bohužel, jednou jsem to neuhlídal, dostali jsme gól z velké dálky, Kalimero mi to dal pořádně vyžrat. Jinak jsem s turnajem spokojený, příště si však vezmu brankařskou hokejovou výstroj. Miluji Katku a těším se na společné Vánoce s touto moji velkou láskou, budoucí manželkou, a jak doufám, i s matkou mých dětí. Rád mám i své kamarády a spoluhráče.

Mandelka:  co ti mám říct?? Původně jsem svoji účast na turnaji zvažoval, ale nakonec jsem moc rád, že jsem jel. Zahrál jsem si dobře, ani se mi nechtělo střídat, což mi bylo některými spoluhráči i trenérem Samem vytknuto. Dařilo se mi i střelecky, dnes jsem se fotbalem bavil. Děkuji za pozvání na turnaj, potřebuji se občas s kamarády vidět a odreagovat se, protože jsem celou sezónu zanedbal z pracovních důvodů. (V tu chvíli volala manželka Renata, tiskové vyjádření Mandelky bylo ukončeno).

Sam:  náš dnešní výsledek odpovídá tomu, jaká byla příprava před turnajem (večírek v hotelu Dukla, hýření v Bermuda Pajzlu, hospoda na hřišti….). Obávám se toho, že naše výkony a forma gradují, bohužel dříve, než začne sezóna. Chtěl bych poděkovat všem mým dnešním svěřencům, kteří odvedli maximální výkon a vyrovnali se s terénem (trenérem), na což nejsou zvyklí. Vyzdvihuji výkon našeho brankáře Kalimera (Teo:  nelez mu do zadku…), který byl naším nejlepším hráčem a střelcem, byl i nejlepším střelcem turnaje. Nebyl však vyhlášen, nedostal diplom, což jej hodně mrzí. Chtěl bych však připomenout i ty, co zradili: Truhlik (alkohol), Pěna (nemoc), Venca (kebab, který nám stejně nepřivezl), Kempa (návštěva u bývalé partnerky svého kamaráda a spoluhráče). Rovněž mě mrzí, že starosta a místostarosta obce Nový Šaldorf – Sedlešovice dali přednost svým osobním politickým ambicím před setkání s kamarády a sportovním vyžitím. Na jaře z toho každopádně vyvodím důsledky (Daldo…, Laďo…).       A Pěno…., s tebou taky moc nepočítám…Je mi líto, že můj učitel fotbalu Darla nemohl ze zdravotních důvodů odjet na turnaj s námi (operace žlučníku). Věřím tomu, že by se stal nejlepším hráčem a střelcem turnaje. Možná i nejlepším brankářem, nejlepším rozhodčím, nejlepším pořadatelem. Jistě by mu chutnala i vítězná lahvová Plzeň.   Darlo…., dnešní turnaj jsme vyhráli pro tebe (slzy….).      (Dodatek a poznámka Sama:  Máslo…., píšeš z kopce…).

Máslo:  cestou z turnaje jsme se telefonicky spojili s darlem a hromadně mu zazpívali vítězný chorál. Překvapivě jsme zjistili, že byl Darla propuštěn z nemocnice (podle neověřených informací obtěžoval ženskou část personálu). Na oslavy do hospody na hřišti však s námi jet nechtěl, ještě se necítil fit na takový příliv alkoholu. Chtěl bych poděkovat autodopravci Jiřímu Křivánkovi, že nás odvezl na turnaj a potom pro nás i přijel. Tím odpadla starost s tím, jakými auty bychom jeli a kdo by řídil. Takto jsme mohli ochutnávat výbornou Mandelkovu slivovici všichni, rovněž konzumace piv a dalších likérů v Jevišovicích byla pro nás všechny. Výborná byla zabíjačková polévka, klobásy, cigára, jitrnice a jelita. To vše připravili pořadatelé turnaje. Poděkování patří Zdeňku Macháčkovi za organizaci turnaje a za to, že nás pozval. 

Později, po konzumaci několika vítězných rund:

Teo:  kluci…, s vámi jsem si dnes prodloužil život o několik dní  (Kaldo, už jenom malé pivo…).

Lupen:  zorganizoval a zaujatě sledoval hazardní karetní hru….       

Sam:  Máslo…., ty tu organizaci nemůžeš zvládat…., příště to nech raději na mě…

Připomínáme, že v pátek 26.12.2014 se uskuteční v hospodě v Sedlešovicích turnaj v kulečníku. Všichni naši hráči a příznivci jsou zvání. Sraz je v 15:00.

Překlad ve španělštině pro Josepa Guardiolu:

El Sábado, 20 de diciembre 2014 el equipo participó en los mayores torneos de juegos de invierno viejos maestros, que tuvo lugar en el césped artificial en Jevišovicích.

Fuimos a un torneo en la siguiente composición: Bursa, Benda, Remedy, Duhajský, Paul Petrla, Doválel, Kalina, Samek Jiří (entrenador)

Resultados (jugado con dos rondas):

Trajes para personas mayores - Přímětice 5: 2

Trajes para personas mayores - Jevisovice 3: 0

Trajes para personas mayores - Přímětice 0: 2

Trajes para personas mayores - Jevisovice 9: 3

Goleadores Trajes para Personas Mayores: 4x Remedio Kalina 6x, 3x Petrla, Bursa, Benda, Doválel, propia.

A través de una mejor puntuación de correspondencias mutuas ganamos el torneo antes Přímětice y Jevisovice doméstica.

Respuestas después del torneo:

Jindra: el año que viene tenemos que fortalecer la posición del portero, del 7 va 9 recibieron metas a expensas de nuestro portero sin nombre. Todo el mundo luchó y jugó bien, aunque parezca extraño, hoja, sólo el portero no estaba en su piel. Arcade hoy me senté con mi pareja en casa de la esquina de ataque, la próxima temporada que estoy deseando que llegue en la "C".

Casa en esquina: algunos de mis oponentes dio una cálida bienvenida a mi papá. Yo soy uno de los veteranos en el ala derecha realmente extrañaba a mi papá. Papá del próximo año va con nosotros, finalmente jugar juntos en un equipo y Přímětice Chop.

Teo: Kalimero pluma es ***. Me reprochó Mucho fuertemente un mal pase, él me envió. Yo mismo Kalimrovi pasar por 2 ventanillas, gracias pero yo estaba próxima, sin contar varias rondas de ron café, el diablo y verde en el centro de restaurante en el terreno de juego en Oblekovice. De lo contrario, me alegro de que estaba en esta temporada de Navidad, reunirme con amigos y lo disfrutamos. La atmósfera de ganar en el camino a casa y beber embotellada Pilsen era alegre y agradable, divertido, también pub "casa".

Kalimero: Estoy emocionado, y para mí es otro punto de inflexión en mi carrera futbolística que podría jugar hoy con el fútbol algunas leyendas oblekovického. Estoy deseando que llegue el año que viene cuando nos fortalecemos ciertamente icono inmortal Darla. Hoy ha sido, por desgracia, en el hospital después de la cirugía como un tubo en el estómago probablemente no muy bueno. Criticar espuma, camping, coronas y cajas de flores para su acercamiento a la nominación para el torneo. Bendik es Poch **, sin embargo, además, gracias por su fallecimiento.

Hoja: Hoy he tenido la oportunidad de marcar un gol, puerta porque todavía me guardé en lugar Kalimera, que jugó como portero muy ofensivo. Desafortunadamente, una vez que neuhlídal, conseguimos un gol desde lejos, Kalimero me dio correctamente fermentar. De lo contrario, estoy contento con el torneo, pero la próxima vez voy a portero equipo de hockey. Me encanta Kate y espero con interés a la Navidad junto con este mi gran amor, futura esposa, y, espero, es la madre de mis hijos. Me gustan sus amigos y compañeros de equipo.

Mandelka: ¿Qué puedo decir ?? Originalmente yo era su participación en el torneo estaba considerando, pero me alegro de haber ido. Jugué bien, aunque yo no podía girar, lo que para mí era algunos compañeros de equipo y el entrenador Sam culpé. Se fueron y tiro, y hoy me hablaron de fútbol. Gracias por la invitación al torneo, tengo que ver de vez en cuando con amigos y relajarse, porque me he olvidado de toda la temporada por motivos profesionales. (En ese momento llamado esposa Renata, una declaración de prensa Mandelky se terminó).

Sam: resultado de nuestro hoy corresponde a lo que fue la preparación antes del torneo (fiesta en Dukla, juerga en Bermuda Pajzl pub en el terreno de juego ....). Me temo que nuestro rendimiento y forma gradate, por desgracia, antes de que comience la temporada. Quiero agradecer a todas las salas de mi hoy, que hicieron el máximo rendimiento y llegar a un acuerdo con el terreno (entrenador), que no están acostumbrados. Destaca la actuación de nuestro portero Kalimera (Teo: no meterse en el culo ...), que fue nuestro mejor jugador y máximo goleador, fue el máximo goleador del torneo. Pero él no fue nombrado, recibió un diploma, lo que es mucho pesar. Quisiera recordar, sin embargo, incluso aquellos que han traicionado: caja (alcohol), Espuma (enfermedad), Venca (kebab, que no nos traen todos modos), Kemp (visita a la ex pareja de su amigo y compañero de equipo). También lamento que el alcalde y teniente de alcalde de la localidad de Nueva Šaldorf - Sedlešovice prefieren que sus ambiciones políticas personales por delante de reunirse con los amigos y los deportes. En la primavera de ese todos modos extraigo las consecuencias (Daldo ... Lada ...). Y espuma ...., Contigo no cuentan demasiado ... Lo siento que mi maestro Darla fútbol por motivos de salud no pudo ir al torneo con nosotros (cirugía de la vesícula biliar). Creo que se convertiría en el mejor jugador y máximo goleador. Tal vez incluso el mejor portero, mejor árbitro, mejor organizador. Seguramente él sabría incluso ganar embotellada Pilsen. Darla ...., Hoy ganó el torneo por usted (lágrimas ....). (Apéndice A cuenta Sama: Mantequilla ...., apunte la colina ...).

Mantequilla: salida del torneo que llamamos asociamos con Darla y colectivamente cantó su canto triunfal. Sorprendentemente, encontramos que Darla fue dado de alta (de acuerdo a la información no verificada molestado a personal femenino). La celebración en el pub en el terreno de juego, pero no quería ir con nosotros, todavía se sentía en forma en una marea de alcohol tales. Me gustaría dar las gracias a George camioneros Křivánek que nos llevó hasta el torneo y entonces me vino a nosotros. Este procedimiento ha eliminado la preocupación acerca de tales coches que conducía, y que se conduce. Por lo tanto, podríamos degustar deliciosos aguardiente de ciruela Mandelkovu todo, también el consumo de cerveza y otros licores en Jevišovicích fue para todos nosotros. Excelente fue hogkilling sopa, salchichas, los cigarrillos, las salchichas y el pudín negro. Todo ello preparado por los organizadores del torneo. Se agradece Zdenek Machacek de la organización del evento y por invitarnos.

Más tarde, después de consumir unas cuantas rondas ganadoras:

Teo: ... chicos, yo estoy con vosotros extendió hoy la vida de varios días (cada uno, aunque sólo una pequeña cerveza ...).

Hoja: organizó observando atentamente juego de cartas de juego ....

Sam: Mantequilla ...., usted no puede manejar esa organización ...., La próxima vez nos dejó mejor para mí ...

Sdílejte tento článek:

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Pamatujete?

Přihlašovací formulář hráče

Zápisy o utkání...

prihlaseni isfacr

Najdete nás na Facebooku

Projekt Oranžové hřiště

Nadace CEZ 260x

Náš klub je zapojen do projektu Oranžové hřiště.
Děkujeme nadaci ČEZ

Hlavní partneři klubu

logo nsa

Logo Mesta Znojma

logo obec ns 200x

Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice

logo jmk 250x

Naši sponzoři